L I C

Läkemedelsinformationscentraler i Sverige

Det finns fem regionala läkemedelsinformationscentraler (LIC) i Sverige. På LIC samarbetar farmaceuter och kliniska farmakologer för att svara på frågor om läkemedel från sjukvården. Kartan visar var läkemedelsinformationscentralerna finns, med e-postlänkar och länkar till hemsidor.

Norrbotten
Frågeställare från Region Norrbotten hänvisas till Norrbottens regionala läkemedelskommitté.
lakemedel@norrbotten.se

Karta över Sveriges läkemedelsinformationscentraler

1. ELINOR
Umeå
Tel:090-785 39 10
elinor@vll.se

2. ULIC
Uppsala
Tel: 018-611 20 10
ulic@regionuppsala.se

5. LUPP
Göteborg
Tel: 031-342 85 65
lupp.su@vgregion.se

3. Karolic
Stockholm
Tel:08-585 810 60
karolic.karolinska@sll.se

6. LÄIF
Lund
046-174620
lakemedelsinformationscentralen@skane.se

4. LiLi
Linköping
Tel: 010-103 33 23
LiLi@regionostergotland.se

Frågor från allmänheten hänvisas till Läkemedelsverkets
läkemedelsupplysning på telefon nr 0771-46 70 10

Broschyr som visar vår arbetsmodell mm

Informationen kontrollerades senast 2017-02-19
Webbansvarig LiLi@regionostergotland.se

Hosted by: Swedish Institute for Drug Informatics