L I C

Läkemedelsinformationscentraler i Sverige

 

 

Det finns fem regionala läkemedelsinformationscentraler (LIC) i Sverige. På LIC samarbetar farmaceuter och kliniska farmakologer för att svara på frågor om läkemedel från sjukvård. Kartan visar var läkemedelsinformationscentralerna finns, med e-postlänkar och länkar till hemsidor.

 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ELINOR
Umeå
Tel: 090-785 39 10
elinor@vll.se

4. LiLi
Linköping
Tel: 010-103 33 23
LiLi@regionostergotland.se

2. ULIC
Uppsala
Tel: 018-611 20 10
ulic@lul.se

 

5. LUPP
Göteborg
Tel: 031-342 85 65
lupp.su@vgregion.se

3. Karolic
Stockholm
Medicinska frågor:
Tel: 08-585 810 60
karolic@karolinska.se

 

   

 

 

Frågor från allmänheten hänvisas till Läkemedelsverkets
läkemedelsupplysning på telefon nr 0771-46 70 10

Broschyr som visar arbetsmodell mm
 

Informationen kontrollerades senast 2013-04-24
Webbansvarig LiLi@regionostergotland.se

 

Hosted by: Swedish Institute for Drug Informatics